Instytucje systemu wspomagania są partnerami szkoły. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne i placówki doskonalenia nauczycieli współpracują ze sobą i dzięki temu przygotowują kompleksową ofertę rozwoju.

Zgodnie z treścią rozporządzenia, jednym z zadań biblioteki pedagogicznej jest:

  • organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych,
  • organizowanie i prowadzenie wspomagania bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania tymi bibliotekami.

Biblioteka Pedagogiczna w Kamiennej Górze realizuje wsparcie w obszarach związanych z wykorzystaniem TIK w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w popularyzacji czytelnictwa, edukacji medialnej i informacyjnej.

Zadania będą realiowane w ramach kompetencji Biblioteki wynikających z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych.

Propozycje działań Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze dla:

szkół i placówek:

- pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki poprzez dostarczanie informacji o zasobach dolnośląskich bibliotek pedagogicznych

- opracowywanie i dostarczanie informacji oświatowej na określony przez szkołę lub placówkę temat,

- gromadzenie i dostarczanie materiałów informacyjnych, w tym literatury przedmiotu, w oparciu o sprecyzowaną przez szkołę lub placówkę diagnozę,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych TIK w procesie nauczania i wychowania.

nauczycieli:
- organizowanie doskonalenia w zakresie:
a) kształtowania umiejętności wyszukiwania informacji w zasobach Dolnośląskiego Systemu Informacji Edukacyjnej (DSIE),
b) wykorzystywania w nauczaniu otwartych zasobów edukacyjnych,

nauczycieli bibliotekarzy szkół powiatu kamiennogórskiego:
- organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia,
- organizowanie szkoleń i konferencji metodycznych,

dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów:
- prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu rozbudzanie i kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych,
- organizowanie konkursów promujących edukację czytelniczą i medialną.

Zapraszamy do bezpłatnej współpracy szkoły i placówki powiatu kamiennogórskiego. W tym celu należy zgłosić się do Biblioteki, ustalić warunki współpracy.

Kontakt:
Dorota Pawłowska
Tel. 75 645 02 47
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.