Krótka historia biblioteki

Pedagogiczna Biblioteka Powiatowa w Kamiennej Górze została założona w 1957 r. Inicjatorem założenia biblioteki była Wojewódzka Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu. Zadanie założenia placówki powierzyła Stanisławie Krynickiej, bibliotekarce Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze. Kierownikiem i pracownikiem biblioteki zostaje Pani Krynicka, bibliotekarka oddana pracy w bibliotece. Pierwszym lokalem było jedno pomieszczenie wygospodarowane w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Otworzenie placówki było dużym osiągnięciem dla kamiennogórzan. Właściwie gromadzony księgozbiór i bogaty zestaw czasopism był pomocny w codziennej pracy nauczycieli. Od początku dbano o popularyzację książki pedagogicznej i docierano z nią do całego powiatu kamiennogórskiego. Organizowano spotkania i imprezy ożywiające życie kulturalne środowiska nauczycielskiego.

Pod koniec lat 60 biblioteka otrzymała dodatkowy etat i czytelnię.

W 1970 r. Stanisława Krynicka odchodzi na emeryturę, kolejną kierowniczką zostaje Zofia Zieja.

Po roku 1970 biblioteka przeniosła się do nowego lokalu przy ulicy Kościuszki.

Rok 1972, był rokiem przełomowym, ranga biblioteki wzrosła. Nowy dyrektor mgr Barbara Matyja utrzymywała stały kontakt z wrocławskimi księgarniami: naukową i uniwersytecką. Były to korzystne lata rozwoju. Czytelnicy mieli do dyspozycji 20 tys. książek i 100 tytułów czasopism.

W 1975 r. biblioteka otrzymała nowy estetyczny i wygodny lokal przy ulicy Sienkiewicza 12: wypożyczalnię, czytelnię i magazyn. Lokal udało się uzyskać dzięki poparciu wydziału propagandy ówczesnego Komitetu Powiatowego PZPR.

W latach 80 biblioteka miała swoją siedzibę przy ulicy Wojska Polskiego, a kierownikiem była mgr Krystyna Bieńkowska.

W 1987 r. placówka obchodziła swoje trzydziestolecie działalności. Księgozbiór liczył 33276 książek oraz 840 oprawnych roczników czasopism. W zbiorach gromadzone były przede wszystkim wydawnictwa z pedagogiki i psychologii, literatury naukowej z innych dziedzin i literatura piękna. Biblioteka posiada bogaty warsztat informacyjno-bibliograficzny (kartoteki, zestawienia bibliograficzne).

Od roku 1994 do roku 1999 kierownikiem placówki była mgr Halina Oleksy.

W 1997 roku pojawiła się koncepcja kolejnej zmiany do budynku po byłym przedszkolu „Floreta” przy ulicy Papieża Jana Pawła II nr 17. Biblioteka została przeniesiona na przełomie roku 1998, a w 1999 rozpoczęła działalność w nowej siedzibie. Regały mieściły około 30 tys. woluminów, liczba wypożyczeń to około 7700, a liczba studentów wynosiła 630.

Od 1 stycznia 2000 r. biblioteka weszła w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, której dyrektorem została mgr Bernarda Kurczewska.

Od roku 2004 biblioteka jest komputeryzowana. Zostały przygotowane specjalne szkolenia dla pracowników w zakresie obsługi programu bibliotecznego ALEPH i formatu MARC 21.

Obecnie biblioteka posiada około 28 tys. woluminów i 10 tytułów czasopism bieżących oraz 876 roczników czasopism oprawnych.

Od roku 2013 rozpoczęła działalność e-wypożyczalnia.