Misją Biblioteki Pedagogicznej jest zapewnienie dostępu do źródeł wiedzy i informacji edukacyjnej niezbędnej do osiągnięcia sukcesu kształcących się i dokształcających nauczycieli oraz doskonalącej się zawodowo kadry pedagogicznej

  • Biblioteka Pedagogiczna w Kamiennej Górze jest biblioteką specjalną o profilu naukowym.
  • Od roku 1957 pełni na terenie powiatu kamiennogórskiego funkcję jedynego centrum informacji edukacyjnej.
  • Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych osób zainteresowanych sprawami kształcenia, dokształcania i doskonalenia.
  • Posiada bogate zbiory ze wszystkich dziedzin wiedzy, przede wszystkim z pedagogiki, psychologii i socjologii.
  • Dzięki komputerowemu systemowi bibliotecznemu Aleph zapewnia użytkownikom dostęp online do wszystkich katalogów i baz tworzonych przez 27 bibliotek pedagogicznych Dolnego Śląska, elektroniczne wypożyczanie zbiorów i ich zdalne zamawianie.
  • Pracownicy Biblioteki są przewodnikami dla wszystkich użytkowników w zakresie profesjonalnego wyszukiwania, selekcjonowania oraz gromadzenia informacji zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi.