Dolnośląski System Informacji Edukacyjnej (DSIE), tworzony od 2002 r. przez biblioteki pedagogiczne Dolnego Śląska, dostępny jest na stronie WWW Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu.  Służy on wspomaganiu szkół i placówek oświatowych w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez udostępnianie uporządkowanego zasobu źródeł wiedzy i informacji.

Moduły DSIE

Katalog Centralny
Aktualności oświatowe
Polityka oświatowa
Raporty edukacyjne
Serwisy edukacyjne
Dokształcanie, doskonalenie nauczycieli
Zbiory polskich bibliotek
Czasopisma elektroniczne
Dolnośląski Informator Bibliotek Pedagogicznych e-czasopismo
Dolnośląskie biblioteki pedagogiczne
WikiEduLinki
Multimedialne pakiety edukacyjne
e-usługi