Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły 
"Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.
Potrafi korzystać z tego, co ją otacza"
                                                                                                                          Joanna Kluzik-Rostkowska
 
 
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa to :
 
- Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
- Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.