Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 

 

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. 
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.