Polityka oświatowa państwa

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. 
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. 
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły 
"Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.
Potrafi korzystać z tego, co ją otacza"
                                                                                                                          Joanna Kluzik-Rostkowska
 
 
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa to :
 
- Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
- Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
- Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
- Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.
 

Aktualności ze stron WWW