Nowe kierunki rozwoju polityki oświatowej

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

- 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
- Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
- Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
- Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły 
"Otwarta szkoła to taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne.
Potrafi korzystać z tego, co ją otacza"
                                                                                                                          Joanna Kluzik-Rostkowska
 
 
W nadchodzącym roku szkolnym 2015/2016 podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa to :

Czytaj więcej: Kierunki polityki oświatowe państwa 2015/2016