Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

  Działania wychowawcze szkoły

działania wychowawcze szkoły

Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość

kierunki realizacji polityki oświatowej 2020 - wykorzystanie narzędzi cyfrowych

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego

wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

wysoka jakość kształcenia i wsparciepp

Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych

wdrażanie zmian kształcenia zawodowego

Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej - edukacja przyrodnicza i matematyczna

edukacja przyrodnicza i matematyka dla szkoły ponadpodstawowej

PROJEKT "CZYTAMY PODRĘCZNIKI"   

biologia 5biologia 6geografia 5geografia 6historia 5historia 6

Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu zainicjowała projekt "Czytamy podręczniki" adresowany do uczniów z dysleksją, uczniów innych narodowości uczęszczających do polskich szkół i osób, które lepiej się uczą słuchając. Na kanale YouTube DBP można wysłuchać lekcji z podręczników do biologii, geografii i historii dla klasy V i VI.