Domowe zasady ekranowe

Zadbaj o dzieciecy mozg KVZachęcamy Rodziców do zapoznania się z materiałami informacyjnymi oraz filmem dotyczącymi domowych zasad korzystania przez dzieci z urządzeń ekranowych opracowanymi przez Fundację "Dajemy Dzieciom Siłę" w ramach kampanii "Zadbaj o dziecięcy mózg".

Materiały edukacyjne dla nauczycieli wychowawców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, które obowiązuje od 1 września 2020 r., zajęcia z wychowawcami mają dotyczyć istotnych problemów społecznych: ochrony zdrowia, prawa, finansów, klimatu i ochrony środowiska. Chcąc ułatwić nauczycielom wychowawcom, szczególnie szkół podstawowych, prowadzenie zajęć, pracownicy DBP w Świdnicy proponują wyselekcjonowane materiały edukacyjne.

Ochrona zdrowia

Edukacja ekonomiczna i finansowa w szkole

Edukacja Prawna

klimat i ochrona środowiska

Code Week 2020

dzień nauczyciela

Zadaniowy poradnik dla bibliotekarzy szkolnych

zadaniowy poradnik dla bibliotekarza szkolnego

Materiały informacyjne i edukacyjne dla bibliotekarzy szkolnych pochodzące z zasobów DBP we Wrocławiu

praca biblioteki szkolnej