Czasopismo "IT w Edukacji"

it w edukacjiZachęcamy nauczycieli zainteresowanych wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na lekcjach do zapoznania się z kwartalnikiem "IT w Edukacji".  Szczególnie polecamy scenariusze zajęć dla uczniów z wykorzystaniem narzedzi IT. Więcej informacji na stronie www.itwedukacji.pl