sowaksiazkaDyrektor Powiatowego Centrum Edukacji serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na 3-godzinne warsztaty zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży :

"Biblioterapia i bajkoterapia jako współczesne metody pracy z dziećmi zachęcające do czytania"

Osoba prowadząca : Elżbieta Śnieżkowska-Bielak - pedagog, autorka książek, poetka

Termin : 15.03.2016 r. (wtorek), godz. 15.00

Miejsce : PCE Kamienna Góra, sala wykładowa na parterze.

Cena : 80.00 zł od uczestnika.

Podczas warsztatów będzie można zakupić książki autorstwa pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak.

Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do 4 marca 2016 r. pod numerem

tel. 75 645 02 44 lub kom. 601 646 072

Serdecznie zapraszamy !