RAPORTY

3.0  W związku z wyznaczeniem przez MEN kierunku realizacji polityki oświatowej państwa dotyczącego rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów zapraszamy nauczycieli, rodziców, opiekunów i uczniów do zapoznania się z dwoma raportami dotyczącymi m.in. korzystania przez dzieci i młodzież z urządzeń mobilnych, w tym z Internetu.