sowaksiazkaDyrektor Powiatowego Centrum Edukacji serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli na 3-godzinne warsztaty zgodne z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa "Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży :

"Apetyt na czytanie : zajęcia zachęcające do czytania i promowania kultury czytelniczej i wyborów czytelniczych"

Osoba prowadząca : Elżbieta Śnieżkowska-Bielak - pedagog, autorka książek, poetka

Termin : 14.03.2016 r. (poniedziałek), godz. 15.00

Miejsce : PCE Kamienna Góra, sala wykładowa na parterze.

Cena : 80.00 zł od uczestnika.

Podczas warsztatów będzie można zakupić książki autorstwa pani Elżbiety Śnieżkowskiej-Bielak.

Wszyscy nauczyciele otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w warsztatach oraz materiały szkoleniowe.

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztatach do 4 marca 2016 r. pod numerem tel. 75 645 02 44 lub kom. 601 646 072

Serdecznie zapraszamy !