sowa.jpg - 19,94 kB Spotkanie Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli-bibliotekarzy, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych  na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”. Szczegóły spotkania w załączniku

  Spotkanie dla Bibliotekarzy

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uprzejmie informują, że dnia      

30 października 2019 r. (środa)  o godz. 10.00 w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbędzie się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ,,Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”.

Przewidywany porządek spotkania :

  1. Metody pozyskiwania, opracowywania i udostępniania starodruków - warsztaty w bibliotece muzealnej.
  2. Warsztaty bibliograficzne z zakresu literatury regionalnej gromadzonej w Muzeum w Kamiennej Górze
  3. Prezentacja bibliograficznej twórczości noblistki Olgi Tokarczuk.
  4. Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 29 października 2019 r.

Telefon : 729 977 004

                           Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu !