sowa.jpg - 19,94 kB Spotkanie Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli-bibliotekarzy, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych  na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”. Szczegóły spotkania w załączniku

 

Spotkanie dla Bibliotekarzy

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uprzejmie informują, że dnia      

29 maja 2019 r. (środa)  o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze odbędzie się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ,,Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”.

Przewidywany porządek spotkania :

  1. Gry biblioteczne : literackie i terenowe – nauka i zabawa : prezentację przedstawi pani mgr Dorota Pawłowska z Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze.
  2. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom : 1 – 9 czerwca 2019 : hasło przewodnie „ Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie” - propozycje działań
  3. Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 28 maja 2019 r.

Telefon : 729 977 004