sowa.jpg - 19,94 kB Spotkanie Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli-bibliotekarzy, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych  na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”. Szczegóły spotkania w załączniku

 

Spotkanie dla Bibliotekarzy

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uprzejmie informują, że dnia      

13 marca 2019 r. (środa)  o godz. 10.00 w Powiatowym Centrum Edukacji w Kamiennej Górze odbędzie się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ,,Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”.

Przewidywany porządek spotkania :

  1. Z dobrych praktyk. Jak wspomóc ucznia w procesie uczenia się – ciekawe pomysły pracy z klasą na lekcjach bibliotecznych i wychowawczych – spotkanie poprowadzi pani mgr Joanna Oleksy z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze.
  2. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – propozycje działań.
  3. Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 12 marca 2019 r.

Telefon : 729 977 004

                           Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu !