sowa.jpg - 19,94 kB Spotkanie Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy

Serdecznie zapraszam wszystkich nauczycieli-bibliotekarzy, bibliotekarzy i wszystkich zainteresowanych  na  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia „Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”. Szczegóły spotkania

 

 Spotkanie dla Bibliotekarzy

Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej uprzejmie informują, że dnia      

31 października 2018 r. (środa)  o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze ( biblioteka szkolna – na parterze) odbędzie się spotkanie sieci współpracy i samokształcenia ,,Aktywni bibliotekarze Kamiennogórskiego Forum Bibliotekarzy”.

Przewidywany porządek spotkania :

  1. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – prezentację przedstawi pani mgr Dorota Pawłowska z Biblioteki Pedagogicznej w Kamiennej Górze.
  2. Ocena pracy nauczyciela bibliotekarza w świetle nowych przepisów prawnych.
  3. Harmonogram spotkań.
  4. Sprawy różne.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu do 29 października 2018 r.

Telefon : 729 977 004

               Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu !