Projekt "Cybernauci" 

cybernauciW związku z wyznaczeniem przez ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2017/2018 zadania edukacji uczniów w zakresie  bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów społecznościowych zachęcamy szkoły do bezpłatnego udziału w projekcie "Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci", który realizuje fundacja Nowoczesna Polska w partnerstwie z Collegium Civitas do końca grudnia 2018 r. Celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z Internetu przez dzieci, młodzież, a także ich rodziców, opiekunów i nauczycieli.  Na stronie cybernauci.edu.pl dostępne są m.in. ciekawe materiały edukacyjne z zakresu bezpiecznego korzystania z TIK oraz cyberbezpieczeństwa.