Godło Polski i napis Ministerstwo Edukacji Narodowej - przeniesienie do strony głównej serwisu  Materiały dla nauczycieli na temat nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

Zapraszamy nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat wprowadzania nowej podstawy programowej  kształcenia ogólnego, opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji, które są dostępne na stronie ORE