Kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2019/2020

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) Minister edukacji narodowej ustanowił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020:
- Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
- Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
- Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
- Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
- Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
- Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

Dokument MEN dostępny TUTAJ

konkurs dla bibliotek Więcej

RAPORT Z BADANIA EU KIDS ONLINE 2018

Zapraszamy nauczycieli, bibliotekarzy, rodziców i uczniów do zapoznania się z wynikami raportu  z polskiego badania EU Kids Online 2018 dotyczącego użytkowania Internetu przez młodych ludzi.

RAPORT O STANIE CZYTELNICTWA W POLSCE W 2018 ROKU

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym wstępnym raportem na temat stanu czytelnictwa w Polsce w 2018 roku przygotowanym przez Bibiotekę Narodową.

 ibuk 07.2019   Książka miesiąca w IBUK Libra

Na dobry początek lata lektura o wpływie otoczenia na nasze działanie i myślenie - w lipcu prezentem od IBUKA Libra jest książka Siła innych autorstwa Michaela Bond'a.

Zachęcam do lektury!