Sztuczna inteligencja w edukacji

AI w edukacjiZachęcamy do korzystania z bogatych materiałów edukacyjnych na temat sztucznej inteligencji w edukacji. Kolekcję opracowano zgodnie z jednym z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024, który brzmi: "Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji". Materiały opracowali pracownicy DBP Filia w Świdnicy.